Lokal verksamhetsplan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här nedanför kan du läsa vilka mål vi arbetar mot under läsåret 2016/17. Här kan du läsa hela verksamhetsplanen.

1 Litteracitet

Litteracitet präglar förskolans verksamhet              

2 Pedagogisk dokumentation

Samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation

3 Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanens innehåll genomsyrar förskolans verksamhet.