Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi kallar till föräldramöten 1-2 gånger per läsår. Det är ett forum för frågor och diskussioner och en möjlighet till mer inflytande och för att få information om verksamheten.
Har man idéer/ synpunkter får man gärna ta det direkt med berörd personal. Har man något övrigt som man vill lyfta eller har frågor kring har man möjlighet att kontakta förskolans chef Carina Böös. Hon finns även tillgänglig för enskilda möten, då hon finns på plats här på förskolan. Dessa datum finns på modulernas respektive informationstavla.

Vi bjuder också in till gemensamma aktiviteter under året, som t ex vid Lucia- firande och någon form av drop-in. Det är tillfällen för att stärka gemenskapen och för att få gemensamma upplevelser på förskolan.