Språk

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Språk


Lpfö 98/10
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama.”

På Kotten har vi barn i åldern 1-2år och alla barn har ännu inte fått det” verbala” språket. Därför arbetar vi både med det verbala språket och kroppsspråket. Genom rim och ramsor, sagor och sånger får barnen höra, se och agera.


Barnen läser böcker  Barnet klär ut sig
Barnen läser böcker.                   Barnet klär ut sig.

Barnet klär ut sig Barnet ritar
Barnet klär ut sig.                      Barnet ritar.