Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Matematik


Lpfö 98/10
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp”

Vi arbetar mycket med matematik i vardagen. Vi delar våra äpplen i halvor, fjärdedelar eller bananer i pengar som barnen är med och räknar. Vi har många ramsor  och sånger som innehåller matematik. Vi har en härlig gård där vi kan samla stora och små kottar och leta efter långa och korta pinnar.


Barnen räknar Barnen räknar

Barnet räknar bananpengar Barnet jämför lång och kort pinne