Fjärilen berättar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till Fjärilen  

 

fjärilen           fjärilen

Vi har en stor och utmanande gård som lockar till lek alla årstider.

          
fjärilen            fjärilen

Vi utnyttjar vårt läge med närheten till naturen och förlägger en del av
vår verksamhet där.
            
fjärilen            fjärilen

Vi använder skolans skridskobana och gymnastiksal.

 

Vi arbetar enligt läroplan och har fokus på barns lärande och inflytande. Vi arbetar kontinuerligt med språk, matematik, naturvetenskap, teknik samt genus i den vardagliga verksamheten.