Hällberga förskolas mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Hällberga förskola är vår målsättning

 

  • att alla barn och vuxna skall känna sig trygga,

  • att se varje barns möjligheter, uppmuntra och  stödja dess utveckling, enskilt och i grupp,

  • att visa varandra hänsyn och respektera vår omgivning,

  • att upprätthålla lusten för leken och nyfikenheten och intresset för lärandet.