Minnesanteckningar föräldraråd 26 februari 2014

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Minnesanteckningar föräldraråd Hällberga

Onsdag den 26/2, klockan 18:00-19:00
Misse, Barnstugevägen

Närvarande:
 Mia-Kristin Åsberg  Guldvinge, Moje
 Anna Eklöf   Misse
 Emma Swartling  Guld- och Blåvinge
 Lina Norling   Moje
 Markus Larsson, Emelie Johansson Moje
 Jenny Eliasson  Moje
 Jenny B Farias  Blåvinge
 Leila F Bouzguenda  Guldvinge
 Ramona Karlsson  Misse
 Patricia Gelens Malmström Misse
 Pernilla Gunnarsson  Guldvinge
 Erika, Jimmy Eriksson  Misse
 Magnus Rosén, Zabina Zentio Misse

Verksamheten just nu:
Alla avdelningarna arbetar med Grön Flagg, tema kretsloppet. Vilka aktiviteter man väljer att arbeta med är givetvis beroende på ålder och intresse hos barnen. Ett exempel från Fjärilen är kroppens och naturens kretslopp. Ett annat fokusområde är språk, barnen ska erbjudas olika sätt att uttrycka sig. Det är inte bara det verbala som är viktigt, vi arbetar med kroppsspråk, färg och form, sagor osv.
Bokbussen har börjat sin runda igen, vilket är glädjande både ur perspektivet att få låna böcker men även att själva bussen är spännande för barnen.
Andra glädjande saker som hänt är att vi fått trådlöst nätverk i båda husen, vilket underlättar arbetet med dokumentation, samt att vi fått möjligheten att få igenom projektpengar till lärplattor.
Nytt staket runt gården är på plats, likaså nya entrédörrar.
HLR, första hjälpen, pågår i kommunen, 10 personer på Hällberga förskola har nu gått utbildningen.

Personalsituationen:
Helene Lindberg har erbjudits fast anställning på Hällberga förskola och blir kvar hos oss! Men vi har fortfarande 1 förskollärartjänst ledig. Där vikarierar idag Emma Floxell t.o.m den 30/6. Annons ligger ute tom den 23/3, tyvärr är det brist på förskollärare men vi hoppas att kunna tillsätta tjänsten.

Barngrupperna:
Vi har just nu 19 barn födda -11 på Misse/Moje. Vi kommer att genomföra överskolning av barn till Fjärilen i april/maj, men vet i dagsläget inte hur många vi ska skola över. Det beror på att vi inte förens en bit in i april vet hur många barn vi har i kö till augusti, pga garantitiden som är 4 månader. Om vi skolar över alla -11:or tömmer vi i princip Barnstugevägen, vilket inte vore så bra om vi har lite barn i kö…
Vi återkommer med mer info till er som är berörda och ni har även möjlighet att lämna synpunkter till er personal. Om behovet finns kommer jag att kalla till ett föräldramöte i april.

Planeringsdagar; semester:
Förskolan är stängd den 23/5, 19/9 samt 30/10.
Semesterlapparna har gått ut och ska vara inlämnade den 24 mars. Detta för att vi ska kunna planera för rätt antal personal under sommarens sammanslagning.

Övriga frågor:
• Verksamhetsplan, mål för verksamheten? Hällberga förskola arbetar efter en verksamhetsplan som samtliga i personalen har varit med om att skriva fram. Där står det vilka mål vi ska nå för verksamheten under ht-13/vt-14. Utifrån det bestämmer sedan varje arbetslag HUR de vill arbeta för att nå målen. För att veta det behöver vi titta på nuläget i barngruppen, vilka intressen och behov finns?
Det vi gör är styrt av de åtaganden som våra politiker bestämmer samt de handlingsplaner som görs på Barn- och Utbildningsförvaltingen. Vi är även styrda av skollag och läroplan för förskolan i vårt arbete. Verksamhetsåret avslutas med att alla deltar i arbetet med att skriva en verksamhetsrapport.

• Felaktigheter på hus och gård rapporteras till K-fast för åtgärd.

• Mögel, kollas det? Efter samtal med förvaltare på K-fast så fick jag svaret att man inte mäter mögel, däremot gör man fuktmätningar. Har det varit en fukt/vattenskada ska det kollas upp eftersom fukt kan leda till mögel.

• Bemötandet av personal, mottagandet på morgonen inte alltid bra. Personal som pratar med varandra och dricker kaffe istället för att ta emot barnen.
Vi har ägnat flera kvällsmöten åt att diskutera värdegrundsfrågor och bemötande, jag lyfter det med personalen.
Flera av föräldrarna uttrycker även att de är nöjda, och att det känns bra med personalen.

Antecknare: Emmy