Minnesanteckningar föräldraråd 16 oktober-13

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Minnesanteckningar föräldraråd Hällberga


Onsdag den 16/10-13 kl 18:00-19:00
Moje, Barnstugevägen

Närvarande:

Mia-Kristin Åsberg Guldvinge, Moje   
Lisa Pettersson Moje
Johanna Swartling Misse
Petra Andersson Guldvinge
Ramona Karlsson Misse
Sanna Cronhielm Misse, Blåvinge
Pernilla Gunnarsson Guldvinge
Emelie Johansson Moje
Jenny Björklund Farias Blåvinge
Caroline Eriksson Moje, Blåvinge

Verksamheten just nu: Börjar jobba ihop grupperna, påbörjat uppföljnings- och utvecklingssamtal. Fjärilen är mycket utomhus just nu, leker lekar som tränar samspel och turtagning. Använder gympasalen en dag/vecka. Misse och Moje har börjat dela in i grupper, skogen, massage bla. Tema hösten är något alla jobbar med.

Arbetet med Grön Flagg fortsätter, ny handlingsplan och nya mål utarbetas utifrån tema ”Kretsloppet”.

Överskolningar till Fjärilen: Genom att vi hade många barn i kö till Hällberga ht-13 så fick vi göra en tankevända och skola över både 3- och 4 åringar till Fjärilen. Det har gått bra, men i och med att det blev snabba beslut kring detta så hann vi inte ställa iordning riktigt nere på Blåvinge (skötbord, sovplatser tex).
Viktigt att vi försöker ligga tidigare med informationsmöten vt-14. Vi har i dagsläget 4 barn i kö till i januari och dessa kommer vi att kunna ta emot.

Nytt staket runt Barnstugevägen kommer att sättas upp vecka 45. Föräldrar uttrycker oro ang stora stenen på gården och undrar om det inte går att sätta staket för att skärma av den delen. Diskussion om att det är viktigt att personal fördelar sig både ute och inne så att man är där barnen är.

Trådlöst nätverk är på gång, ärendet ligger på IT avdelningen.

Centralt ordnad kurs i Hjärt-lungräddning påbörjas i nov-13 och kommer att pågå till vt-15. Då ska alla ca 1000 personer som arbetar i förskolan i Eskilstuna ha fått utbildning. Hällberga har till att börja med 3 platser den 22/11 och 2 platser den 6/12.

Föräldrar tycker att personalsituationen på Misse har varit jobbig, mycket olika vikarier vilket innebär oro vid lämningar och hämtningar. En rad olyckliga omständigheter med olycksfall, långtidssjukskrivingar (lunginflammation, ryggskott, operationer osv) samt att Lisa fick chansen att vara med och öppna en ny förskola är grunden i detta.
Tillsammans med personalen på Misse/Moje har jag försökt att lösa det så att det ska bli så bra som möjligt. Nu är i alla fall Helene hos oss tom 31/3-14, Lotta tom 20/12 och Elin så länge Peter är sjukskriven, i dagsläge tom 17/11.
Annons ligger ute just nu, vi behöver rekrytera en ny förskollärare. Moje personal hjälper till och går över vid behov. Ett problem har varit att det är svårt att få samma vikarier när man bokar.

Övriga föräldrasynpunkter:

 Personalens bemötande, ibland är det ingen som säger hej eller ens tittar upp när man kommer med sitt barn. Självklart är det viktigt att alla blir sedda och möts med ett leende när man kommer, vi tar upp det till diskussion i arbetslagen.
Inskolningar heldagar har varit positivt, man får en bra bild av hur en dag på förskolan fungerar.
Hur används lokalerna, upplevelse att rummen inte utnyttjas fullt ut.
Om det fattas personal, kan man avstå ifrån inplanerad utbildning?

Emmys kommentar: Något som jag glömde att lyfta på mötet var att vi har anställt en traiee, Laila (21/10-13 tom 20/10-14) som kommer att ta hand om alla arbetsuppgifter som rör mathantering, tvätt osv vilket gör att övrig personal får mer tid tillsammans med barnen. Laila kommer även att vara med i verksamheten tillsammans med barnen och övrig personal.


Antecknare: Emmy