Hällberga förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                               
Hällberga förskola ligger ca 1 mil sydost om Eskilstuna.

Hällberga  är ett naturskönt litet samhälle med mycket skog, åkrar och ängar.

Vi har en härlig ute och innemiljö som inspirerar barnen till lek och lärande.

Förskolan är uppdelad på två olika byggnader, den ena modulen har barn i
åldern 1 - 2 år och den andra har barn i åldern 3 - 5 år.