Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Gustavsborgsvägens förskola är en av sju förskolor i område Väster med en ledningsorganisation bestående av fyra förskolechefer med gemensamt ansvar för enheten. 

Samtliga förskolor i förvaltningen är organiserade i sex förskoleområden. Tillförordnad skolchef för förskolan är Anna Olofsson Carstedt.

Övriga förskolechefer: Gunnar Sandberg, Teresia Kullander och Ann-Louise Bergqvist

Chef för hela barn-och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.