Avdelningar

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan består av fem avdelningar.

På Gustavsborgvägens förskola ska miljön på avdelningarna utmana barnen utifrån deras ålder och behov.

Avdelning Blåklockan

1-2 år

Avdelning Brudslöjan

1-2 år

Avdelninig Gullvivan

2-5 år

Avdelning Skogsstjärnan

2-5 år