Gustavsborgsvägens mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Normer och värden

Att ha glädje och att vara tillsammans. Stimulera barnens samspel.

Utveckling och lärande
Genom att skapa trygghet hos barn och föräldrar skapar vi möjligheten att stimulera och utmana barnens nyfikenhet, utveckling och lärande.

Barns inflytande
Att varje barn får möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter och påverka sin situation på förskolan.