Resultat och kvalitet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Så arbetar vi med kvalitet och uppföljning

Förskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.
Riksdagen och regeringen fastställer mål och riktlinjer som gäller för arbetet i alla förskolor i landet. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna som fördelar resurser och organiserar verksamheten.

Torshälla stads nämnd sätter åtaganden och mål för förskolorna som finns i förvaltningen i en nämndövergripande verksamhetsplan. Varje förskola gör en lokal verksamhetsplan som beskriver hur förskolan ska nå de kommunala och statliga målen. Till målen kopplar sedan varje förskoleområde och förskola aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse.

Verksamhetsrapport


Under året samlar vi in data som talar om för oss om vi är på väg mot målet eller inte, för att slutligen redovisa om vi har uppnått målen i en så kallad verksamhetsrapport. Verksamhetsrapporterna bestämmer sedan vad som ska stå i nästa års verksamhetsplan. Verksamhetsrapporten ersätter den tidigare kvalitetredovisningen.

Enkäter

Varje år får barn och föräldrar i förskolan fylla i en enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av förskolans arbete för att bli bättre. Enkätresultatet är en av de uppgifter som ligger till grund för verksamhetsrapporten.