Utemiljö

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolegården innefattar stor variation på lekmiljöer.  Barnen har möjligheter att leka bland stenar, buskar och träd men också fasta lekredskap så som gungor, rutschkanor och sandlåda. Det finns också möjligheter att cykla på asfalt, springa på gräset och i backen. Vi har även skogsmiljö precis utanför vår gård som vi använder ofta.

På Gökvingegränd ser vi utevistelse som en viktig del i vår verksamhet därför tillbringar vi stora delar av dagen utomhus.