Enkätresultat

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje år får barn och föräldrar i förskolan fylla i en digital enkät där de talar om vad de tycker om verksamheten. Enkäterna är en viktig del av förskolans arbete för att bli bättre.

Enkätresultat 2016

På grund av en allt för låg svarsfrekvens som inte gett statistiskt säkerställda värden kan vi inte presentera något resultat för 2016 års enkäter för förskolan. De svar kommunen fått in är för få för att kunna redovisa en rättvis bild av verksamheterna. En analys kommer genomföras för att se över vilka åtgärder som behövs för att öka svarsfrekvensen till 2017 års enkät.

Enkätresultat år 2015

Glömsta förskola barn 2015

Glömsta förskola föräldrar 2015