Månen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Åldersgrupp 1-5 år.

Vårt telefonummer är 016-710 51 23 alt 070-08 93 118

  • Vi tar tillvara barnens intressen.
  • Vi jobbar för att barnen ska ha en trygg vistelsetid hos oss.
  • Vi jobbar med pedagogisk dokumentation utifrån våra kvalitetsmål som är: språk, matematik, jämnställdhet,naturvetenskap och teknik.
  • Vi har ett nära samarbete med avd. Solen.