Humlan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Åldersgrupp 1-5 år

Vårt telefonnr är 016- 710 51 23 alt 070-08 93 114

  • Vi ser och bekräftar varje barn på ett respektfullt sätt.
  • Vi stimulerar barnens utveckling och lärande genom att ge dem ansvar och utmaningar.
  • Vi uppmuntrar barnen till delaktighet och inflytande genom att ta tillvara deras ideér och intressen.
  • Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse, språkutveckling, matematiskt och naturvetenskapligt tänkande.
  • Vi har en skapande och utforskande verksamhet.

 

Skapande verksamhet kojbygge
Vårt skaparrum inbjuder till fritt skapande där barnens kreativa förmågor uppmuntras. Lek och spännande uppdrag är viktiga för barns utveckling och lärande. Här tränas social kompetens, samspel, ansvarstagande och turtagande.
naturbild, barn i naturen  
  Vistelse ute i naturen utvecklar barnens förståelse och kunskaper om växter och djur.