Fjärilen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Åldersgrupp 1-5 år

Vårt telefonnr. är 016 - 710 51 23 alt 070-08 93 113

  • På Fjärilen arbetar vi för att alla barn ska känna trygghet, det är grunden för vår verksamhet.
  • Vi utgår från barnens intresse när vi planerar vår verksamhet. Det är viktigt att barnen känner sig hörda, sedda och känner att de styr över sin vardag här på förskolan. Detta för att vistelsen här ska kännas meningsfull för dem.
  • Leken har stor betydelse för barnens utveckling där bl.a. det sociala samspelet utvecklas. Därför har vi rutiner som ej avbryter barnens dag med så många "måsten".
  • Vi anser att miljön är enormt viktig och strävar efter att ha en miljö som är föränderlig och som uppmuntrar till att fantasi och kreativitet utvecklas.
  • Barnen ska ha samma möjligheter, oberoende av kön, att ta del av vad förskolan erbjuder.

 

lek ute utelek i vinterlandskap