Bullerbyn

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Åldersgrupp 3-5 år.

Vårt telefonnummer är 016-710 51 23  alt 070-08 93 11 16          

  • Det sociala samspelet. Hur man är mot varandra. Vi använder oss bland annat av ICDP (International Child Development Program) ICDP
  • Möta barnen där de befinner sig i sin utveckling.
  • Tillvaron ska vara trygg och lärorik.
  • Barnet ska bli bekräftat och få utmaningar.
  • Barnet ska ges möjlighet att få leka ifred med så få avbrott som möjligt.

     

  • Vara i mindre grupper, prova i sin egen takt.

 

Vi tycker att leken är viktig. Genom leken får barnen möjligheter att träna samspel och bearbeta upplevelser.

Barn har stort rörelsebehov därför är vi mycket utomhus. Glömsta förskola erbjuder en stor och härlig utemiljö.

För att synliggöra barnets utveckling så dokumenterar vi genom bilder och texter.
Vi strävar efter att jobba temainriktat, utifrån barnens funderingar och önskemål.

Mycket tid ägnas åt "hur är jag en bra kompis".

De planerade återkommande grupptillfällena som barnen deltar i är språkstimulans, skogen och massage.

 

Barn kryper i en grotta

skapar aktivitet