Blåbärsskogen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Åldersgrupp 1-3 år. 

Vårt telefonnummer är 016-710 51 23 alt. 070 - 08 93 115  

  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, där vi synliggör barnets utveckling och lärande med bilder.

  • För att gynna barnens hälsa är vi ute mycket på vår fina gård, där får barnen träna sin motorik och utforska gården och dess natur.

  • Vi pedagoger arbetar med fasta rutiner som skapar trygghet.

  • Vi är nära barnen i leken och stöttar i det sociala samspelet. Vi använder oss utav ICDP (International Child Development Program). ICDP