Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

En gång om året har vi utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare då vi går igenom varje enskilt barns utveckling och lärande.

Under våren har vi en picknickkväll med barn och föräldrar samt ett  föräldramöte för vårdnadshavare under hösten.