Gillberga förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

EN VÄLKOMNANDE FÖRSKOLA

 

Vår hemsida håller på att arbetas fram då vi har flyttat in i nya gemensamma lokaler och detta medför nya arbetslag mm.

Gillberga förskola kännetecknas av att sätta det kompetenta barnet i fokus.
Vi har ett gediget intresse för var och en och ser delaktighet och vänskap
som betydelsefulla inslag. Grundläggande principer i vår verksamhet är
öppenhet och respekt för alla. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta,
det vill säga nyfikna, kunskapstörstande och kreativa. Genom ett utforskande
arbetssätt, där observation, dokumentation och reflektion är viktiga redskap,
synliggör vi barns kompetenser. Vi har en medveten idé om pedagogens
förhållningssätt, den pedagogiska miljön och föräldrars delaktighet.
Vi vill vara en välkomnande förskola där själva välkomnandet blir till genom
våra handlingar.
Gillberga förskola ligger på landsbygden 1,5 mil väster om Eskilstuna med närhet till skog och mark.
Gillberga förskola ligger i anslutning till Gillberga grundskola F-6.

 

 

 

.