Ledning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Ledningsgruppen består av

Teresia Bende Jantunen Förskolechef Teresia Bende Jantunen
Lagrådsgatans förskola,Mesta förskola
Telefon: 016-710 22 80
Mobil: 070-167 27 27
teresia.bende.jantunen@skilstuna.se
Porträtt Ann-Sofie Henningsson

Biträdande förskolechef Ann-Sofie Henningsson
Mesta förskola
Mobil: 072-977 75 01
ann-sofie.henningsson@eskilstuna.se

Leif Edeborg

Förskolechef Leif Edeborg
Stenby förskola, Fogdegatans förskola                                      
Tel: 016-710 51 25
Mobil: 070-621 29 85
leif.edeborg@eskilstuna.se

Malin Willix

Förskolechef Malin Willix
Berga förskola
Tel: 016- 710 51 26
Mobil: 073-950 82 72
malin.willix@eskilstuna.se

Mats Röstberg

Biträdande förskolechef Mats Röstberg
Stenby förskola, Fogdegatans förskola                               
Mobil: 070-560 41 84
mats.rostberg@eskilstuna.se

 Jessica Araskog Svantesson

Förskolechef Jessica Araskog Svantesson
Fröslundavägens förskola
Telefon: 072-145 24 75
jessica.svantesson@eskilstuna.se

 

Annette Illi Orre

 Intendent Annette Illi Orre
Förskoleområde Söder
Telefon: 076-496 00 85

annette.orre@eskilstuna.se