Solstrålen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår verksamhet kommer att ha mycket fokus på Babblarna. I och med att vi arbetar med Babblarna blir detta en röd tråd och ett temainriktat arbetssätt i verksamheten. Arbetet med Babblarna är grunden i vårt arbete där vi vill väcka varje barns nyfikenhet till att upptäcka och utforska omvärlden i sin egen takt.

Babblarna är duktiga på olika saker och syns därför i olika sammanhang. Tillsammans täcker de in samtliga områden i läroplanen såsom: Natur och teknik, skapande, hälsa och rörelse, språk, matematik, social kompetens.

Babblar Babblar
 Babblar  Babblart
 Babblart  Babblart