Åskan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till Åskan!

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna till ett positivt klimat på avdelningen Åskan. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och strävar efter att vår verksamhet ska vara trygg, rolig och lärorik.

Vi strävar efter att barnen ska lära sig genom ett lustfyllt lärande i såväl den fria leken som i planerade aktiviteter. Vår syn på barnen är att de är kompetenta och vi ger dem stort förtroende och bekräftelse för att öka deras självkänsla.

På Åskan arbetar vi mycket med samspel, värdegrunden och olika estetiska uttrycksformer.