Tema: Närmiljö

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskolan har fått sitt fjärde certifikat Grön Flagg.

Temat var Närmiljön.

För att läsa om vårt arbete, klicka här