Fröslundavägens målsättning och vision

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Pedagogisk dokumentation skall vara underlaget för samtalet kring ditt barns lärande.
Miljön inne och ute skall vara meningsfull.
Miljön växer och utvecklas med barnen på de olika modulerna. En viktig uppgift för pedagogerna är att utmana ditt barn i dessa områden.
Vi vill ge barnen en lustfylld och meningsfull barndom.