Verksamhetsrapport

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

En lokal verksamhetsplan (LVP) är ett styrdokument som används för att säkerställa kvaliteten på förskolans arbete. Verksamhetsplanen är ett levande dokument som pedagogerna på förskolan jobbar med dagligen. I en LVP sätts mål för hur vi ska uppnå politikernas krav.  Vill du veta mer om hur pedagogerna jobbar kring ett visst mål med just ditt barn så är du välkommen att fråga oss!

Lokal verksamhetsplan 2013/2014, Fogdegatans förskola

 

Verksamhetsrapport, Fogdegatans förskola 2011 - 2012