Solen/Ängen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Solen/Ängen jobbar:

  • Yvonne Fredriksson, resurs/barnskötare
  • Petra Yousefi, förskollärare
  • Birgitta Lagerström-Hillermo, förskollärare
  • Zena Matti, förskollärare
  • Madelen Kuhlin, barnskötare
  • Shoshi Yousef, barnskötare
  • Chmouni Elias, barnskötare

 På huset finns även en huspoolare. De går in när en ordinarie personal är frånvarande.

  • Mia Pettersson, barnskötare/huspoolare
  • Delal, barnskötare/huspoolare 

Solen     070 - 167 27 53
Ängen    070 - 167 27 52

Ängen våren 2016

Under våren har vi på Ängen haft 18 barn i åldern 1-2 år. Vi har arbetat med ”Babblarna” som tema. Vi har fokuserat på färg och form. Vi har använt oss av Babbeln Bobbo för vi märkte att barnen visar intresse för den. Vi har också valt formen cirkel och presenterat den  i röd färg eftersom Bobbo är röd. Vi har målat cirklar i olika färger och olika material. Vi har även presenterat andra former för barnen. De har klistrat dem i olika färger.

Ängen

Ängen

Ängen

Solen Våren 2016

Under vårterminen har barnen på solen arbetat med ett projekt om trafik. Projektet tog sin början med att vi gemensamt med barnen ställde frågor om vad trafik är för något.  Vi ville uppmärksamma barnen på trafik som finns i vårt närområde, vilka fordon som barnen känner igen samt olika skyltar som barnen finns i trafiken och som vill förmedla ett budskap. Genom vårt arbete kunde vi nå flera olika områden från läroplan exempelvis arbetade vi med matematik och skapade tillsammans med barnen ett stapeldiagram över hur de kommer till förskolan. Barnen räknade, jämförde och träna på begrepp och antal.

 Solen

Solen

Vi har fortsatt att upptäcka skogen tillsammans. Barnen har utforskat olika delar av Kronskogen, vad finns det i en skog och vad skiljer en skog från andra miljöer utomhus? Barnen har haft många tankar och funderingar kring upptäckter som de gjort i skogen. Vi har tillsammans med barnen försökt att finna svar på vad en igelkott kan tänkas äta och vad är det förskillnad på olika kottar. Barnen har visat stort intresse för olika djur som lever i skogen och både läst och tittat på filmer kring svenska djur.

Barnen har under terminen arbetat med både siffror och bokstäver på flera olika sätt. Vi har använt konkreta material för att stödja barnen i deras utforskande kring antal, siffror och bokstavsljud.

Solen

Böcker och läsning är dagliga inslag i vår verksamhet. Vi har tillsammans byggt upp ett speciellt läsrum där vi läser tillsammans dagligen. Vi har även haft tur och fått besök av en sagotant några gånger denna termin som berättat historier med hjälp av bilder.

Solen

I vår strävan att utveckla en mer interkulturell verksamhet har vi uppmärksammat olika traditioner.

Solen

De yngre barnen på solen har arbetat med att utforska vatten på olika sätt. Vi har provat på att låta föremål både flyta och sjunka samt utforskat vatten i olika former. 

Solen

Nu när vi närmar oss slutet av vårterminen börjar vi att skola över de äldsta barnen på modulen till modulen droppen/blixten.

För att få en bättre inblick i vår verksamhet kan ni följa oss på Facebook – Fogdegatans förskola solen/ängen.