Blixten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Blixten jobbar

 • Annika Karlsson, Förskollärare
 • Jessica Ahlin, Förskollärare
 • Saraw Binahri, Barnskötare

 På huset finns även en huspoolare. De går in när en ordinarie personal är frånvarande.

 • Mia Pettersson, barnskötare/huspoolare
 • Delal, barnskötare/huspoolare

Även så finns två resurser på avdelningen:

 • Gunilla Säfström, Förskollärare/resurs
 • Monica Åkerström, Barnskötare/resurs

Blixten    070 -167 27 55
 

Mars 2016

Målområde: Normer/Värden

Vi arbetar mycket med olika Genus frågor.

Barnen har fått funderat och tagit ställning i olika frågor t.ex:

 • är alla yrken för alla?
 • är alla kläder för alla?
 • är Spiderman en kvinna eller man?
 • kan familjer se olika ut?
 • finns det saker som bara flickor eller pojkar kan göra?
 • kan alla barn leka med varandra?
 • förskolans miljö?

Barn har också börjat fundera och ställa frågor kring likheter och olikheter.

Vi har även arbetat mycket med drama utifrån Normer/Värden.

Dom två sista veckorna har vi arbetat kring traditionen Påsken och hur den ser ut i olika familjer.

Nu i april månad går vi in i vårt fokusområde: Hållbar Utveckling/Grön flagg.