Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi strävar efter en dialog med föräldrarna kring vår verksamhet. Vi vill att Ni ska tycka till!

Genom dokumentationsväggar, whiteboardtavlor samt genom muntlig information erbjuds föräldrarna en inblick i barnens vistelsetid på förskolan. Vid inskolning inbjuds föräldrar att delta i verksamheten under några dagar.

En gång per termin erbjuder vi föräldrasamtal kring barnet och verksamheten. Allmän information tas upp vid inskolningssamtal, genom infobrev, på våra väggar samt på föräldramöten.

 

Vi har för tillfället inget föräldraråd.