Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi som arbetar på förskolan är förskollärare, barnskötare, kock och ekonomibiträde. Vi personal är organiserade i arbetslag. Det finns förskollärare och barnskötare på varje avdelning och grundbemanning är 3 heltidstjänster på respektive avdelning. I köket arbetar kock och ekonomibiträde.

Närmaste chef för förskolan  är Ann-Louise Bergquist som även är chef på Norrvallavägens förskola.

Flöjtvägens förskola ingår i Eskilstuna barn- och utbildningsförvaltning, område väster. Högste chef för barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.