Trumpeten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

 På Trumpeten finns det barn i åldrarna 1-3 år

 Personal på Trumpeten är:

Charlotte Björklund  Förskollärare
Gabriella Harlén Förskollärare
Katja Shemeikka Barnskötare

 

Telefonnummer till avdelnigen är: 016-710 47 06, 070 - 16 72 534