Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Vi har ett föräldraråd där alla är välkomna till möten med vår enhetschef ansvarar för.Tid för möten finns anslag om på våra avdelningar. Föräldrarådsprotokoll sätts upp på varje avdelnings anslagstavla.

Vi har föräldramöten avdelningsvis på hösten. På våren brukar vi göra något gemensamt för alla föräldrar och barn t.ex. Grillkväll med tipspromenad.

Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med oss och vi är glada för synpunkter på vår verksamhet.

Varje år har ni föräldrar möjlighet att vara med och påverka era barns verksamhet, genom att besvara en förskolenkät som skickas ut till er. Det är viktigt att ni besvarar den, vi utvärderar den och har den som grund till vår planering.

Vi har inskolningssamtal med föräldrarna när barnen börjar här samt efter en tid ett uppföljningssamtal . När barnen slutar har vi avslutningssamtal.