Grön flagg

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

På vår förskola arbetar vi kontinuerligt med Grön flagg. Vi anpassar arbetet efter ålder, nyfikenhet och och intresse. Vi arbetar för att öka förståelsen hos barnen om hur vi ska vara rädda om vår miljö. De områden som vi arbetar med nu är kretslopp, livsstil och hälsa och vattenresurser.

Detta arbete grundar sig även i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) där det står att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.