Solens mål/syfte

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Solens Mål/Syfte med Babblarna:

 

• Att barnen får utveckla sitt sociala samspel.
• Att barnen får utveckla sin empati.
• Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga.

Ur Lpfö-normer och värden:

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra- respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.

Lpfö- utveckling-lärande:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

                                    Skogen