Solen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
     
 siffra    

Solen är en avdelning för de yngsta barnen med dagsläget 16 inskrivna barn.

Verksamheten bygger på:

 

• Småbarnspedagogik
• Dagliga aktiviteter utifrån barnens behov
• Utevistelse varje dag
• Ett medvetet miljötänkande

   

 

 

  Lena Stjernlöf  
  Andreas Boström  
  Christine Sandgren  

               Asrin Melikova 50%
 

Telefonnummer:
073-950 64 35