Regnbågen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I förskolans läroplan Lpfö 98/10 kan vi läsa följande:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, SKAPA och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Hos oss på Regnbågen har vi barn i åldrarna 3-5år. För att barnen ska få möjlighet till nyfikenhet och kreativitet är miljön en stor inspirationskälla. Vi vill ge barnen möjlighet till olika mötesplatser där respekt, upptäckarglädje och självkänsla är en viktig del i barnens vardag.

           trygghet

Vi använder även utomhuspedagogiken som redskap i barnslärande. I skogen får barnen utforska, upptäcka samt få motoriska övningar av olika slag.

 

Mia Ottestam

Ann-Katrin Frisk

Madeleine Rydell vik.