Föräldraaktiv inskolning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

För oss på Ekenhillsvägen innebär föräldraaktiv inskolning att du som förälder är med och är aktiv i verksamheten, det är du som tröstar, byter blöja, leker, sover med barnet och äter lunch. Succesivt tar vi sedan vi som pedagoger över. Vi tror att detta skapar en trygg start för både barn och förälder.

 Föräldern är med mellan kl 9-14 de tre första dagarna. Dag 4 lämnar föräldern barnet mellan kl 9-11 och dag 5 lämnas barnet mellan kl 9-14 men föräldern ska finnas lättillgänglig. Detta är en grundtanke, men vi utgår alltid från det enskilda barnet och dess behov och anpassar inskolningen efter behov.