Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Som förälder är du den viktigaste personen för ditt barn. Vi vill att vår verksamhet och vårt arbete kring barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete. Ekenhillsvägens förskola har inskolningssamtal, uppföljningssamtal, barnaktiva utvecklingssamtal, föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.

Vi har ett väl fungerande föräldraråd där samtliga föräldrar är välkomna att  deltaga tillsammans  med representanter från förskolan och förskolechef.

Vi träffas ett par gånger om året.