Ekenhillsvägens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Välkommen till Ekenhillsvägens förskola!

Förskolan ligger i lugna barnvänliga Hällbybrunn, ca 8 km från Eskilstuna C. Här går det 80 barn fördelat på 4 avdelningar.

Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och vår lokala verksamhetsplan samt utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter.Titta gärna under varje avdelnings flik för att ta del av hur vi på respektive avdelning arbetar utifrån våra gemensamma mål. 

Månen

Solen

Stjärnan

Regnbågen

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Klicka här för att läsa om vad det innebär för oss.

2012 nådde vi målet att bli Grön flagg certifierade.  Detta är ett fortlöpande arbete tillsammans med barnen där vi arbetar för att öka förståelsen hos barnen för hur vi ska värna om vår miljö. De områden som vi har valt att fokusera vårt arbete mot är livsstil och hälsa, kretslopp och vattenresurser. Under varje avdelnings flik delger vi hur vi på olika sätt arbetar med Grön Flagg.

 


                                               

            Höst