Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Edlingevägens förskola består av 6 avdelningar. På förskolan arbetar positiv, utbildad, erfaren och engagerad personal.

De kommunala förskolorna är uppdelade i sju förskoleområden som styrs av var sin ledningsgrupp.

Edlingevägen ingår tillsammans med fem andra förskolor i förskoleområde Väster. Områdets ledningsgrupp består av fyra förskolechefer där Teresia Kullander är ansvarig för Edlingevägens Förskola.

Erja Malla är biträdande förskolechef på Edlingevägens Förskola

Skolchef för förskolan är Anna Olofsson Carstedt

Ann och Susanna är internvikarie på förskolan.

Högste chef för barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.