Aktiviteter/Mål under läsåren 2016/2017

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

IT:

Arbeta i mindre grupper med lärplattan för att väcka barnens nyfikenhet för IT.

SYNLIGGÖRA OCH KOMMUNICERA LÄRPROCESSER:

Vi arbetar aktivt med varje enskilt barn och dokumenterar deras lärprocesser.

LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA:

Vi arbetar med att barnen ska lära sig känna igen sin egen namnbild,vi erbjuder en god läsmiljö för att främja läsutvecklingen. Vi bekantar oss med skriftspråket.Vi räknar rimmar och ramsar. Läsprojektet "Fia och djuren" startar upp okt 2016.

TRYGGHET OCH BEMÖTANDE:

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa en lugnare miljö.Vi lägger ner mycket tid på att skapa trygghet för individen och i gruppen.Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare.Ett trevligt bemötande är för oss en självklarhet.

JÄMNSTÄLLDHET:

Vi bemöter alla barn lika oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet m.m.

GRÖN FLAGG:

Vi återvinner och källsorterar tillsammans med barnen. Har vattenlek både ute och inne. Vi är ute varje dag och går även på promenader för att utforska vår närmiljö.Vi arbetar med livsstil och hälsa.

Likabehandlingsplan: 

Vi arbetar efter en likabehandlingsplan som är gemensam för hela huset.

Händer