Våra mål hösten 2015/våren 2016

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Våra mål vi jobbar extra med just nu.

Trygghet

 Edlingevägens förskola arbetar medvetet med att skapa en relation med barn och vårdnadshavare. Stor vikt läggs vid lämning och hämtning utifrån familjens behov.På Rävlyan möter en personal upp vid lämning och hämtning för att göra det så tryggt som möjligt. Personalen är lyhörd för hur barn och vårdnadshavare vill säga hej då.

Lässatsning

På Edlingevägens förskola stimuleras varje barns språkutveckling och uppmuntras och tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Arbetet på förskolan bidrar till utveckling av flerspråkhet. På Rävlyan har vi egna böcker som vi byter ut med jämna mellan rum. Vi tittar på filmer på olika språk, och så har vi gjort egna böcker på andra språk.

Lärprocesser

På förskolan tar vi tillvara på barnens intressen och använder leken för deras lärande. Det är viktigt att barnen får utforska själva för att gå vidare i sitt lärande. Vi på Rävlyan dokumenterar alla flickor och pojkars förändrande kunnande och lärprocesser med hjälp av lärplattan. Dokumentationen används sedan vid utvecklings samtalen. Vi synliggör lärprocesserna för barn och vårdnadshavare på ett tydligt sätt.

Bemötande

På förskolan arbetar vi nu mer medvetet med att bemöta vårdnadshavare och barn. Tydlig information om hur dagen sett ut både muntligt, skriftligtoch med bilder är något som föräldrarna har uppskattat.