Naturvetenskap

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

r

Förskolan är miljöcertifierad med Grön flagg som är en miljöutmärkelse från Håll Sverige Rent. Arbetet med Grön flagg innebär att man väljer ut ett eller några teman, just nu arbetar vi med teman kretslopp och vatten.


Mål 1.Vi strävar för att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp.
För att nå målet planerar vi:
-Undersökning av nedbrytarna-kompost.
-Så och plantera.
-Göra hypoteser kring vad ett frö behöver för att växa - undersök.
-Arbeta med allemansrätt, nedskräpning och återvinning.
-Delta i skräpplockardagarna.
 

r


Mål 2 : Vi strävar för att barnen och personalen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar för miljön.

-Vi deltar i skräpplockardagarna.
-Vi källsorterar allt avfall.
-Grön Flagg anvariga ordnar en enkel rolig teater kring sortering.
-Grön Flagg ansvariga tillsammans med utegruppen ser till att ta tillvara och genomföra några av barnens idéer för utveckling av utemiljön där återbruk och plantering ingår.
-Grön Flagg ansvariga tillsammans med utegruppen bjuder in föräldrar till fixarkväll där föräldrars, barns och personals idéer tas tillvara och återbruk står i centrum.

 

Mål 3 : Vi vill utveckla barnets förståelse för vattnets kretslopp.

r

 - Genom att experimentera, ställa hypoteser, undersöka och dokumentera.
-En dag per termin, med start på förskolans dag i maj, anordnar varje avdelning en aktivitet inom tema vatten ute på vår gård där alla barn och personal får möjlighet att gå runt och pröva på de olika aktiviteterna.
-Personal och barn dokumenterar/kommunicerar lärprocesser kring tema vatten bland annat  med hjälp av våra lärplattor.


Grön flagg är kopplat till läroplanen och grönflagg arbete på Rävlyan bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.