Matematik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

                      r

Matematiken finns naturligt i vår vardag. Tillsammans på Rävlyan hittar vi intressanta tillfällen där vi kan väva matematiken på ett konkretiserande sätt i vår verksamhet.


Ett tillfälle är t ex vid fruktstunden där vi samtalar om fruktens form, färg, storlek, vikt, delar och antal. Tillsammans med barnen hittar vi flera olika aspekter på saker och ting i vår vardag.


Ett annat exempel där vi vävt in matematiken är i Rävlyans mjölkkojaprojekt. Barnen har bland annat vägt, mätt, räknat och skissat. Entusiasmen har varit stor och andra avdelningar har blivit inspirerade.


              r        r

r