Målsättning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

rävmål1

 MÅL: Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.


Trivsel och trygghet är det viktigast i vår verksamhet. För att det ska kunna skapas är det viktig med respekt och öppenhet. När barn är trygga har de det bästa förutsättningarna för att leka och lära.
Vi som personal har som uppgift att vara goda förebilder. Vi finns för varje barn och strävar efter att skapa en tillitsfull relation med dem. Vi bejakar barnets starka sidor och stimulerar barnet till att upptäcka nya saker. Vår utmaning är att väcka barns nyfikenhet samt lusten till att lära under lekens olika former. Lärande ska präglas av glädje.

Vi arbetar för att tillgodose varje barns behov och ser till att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Trygghet och trivsel är förutsättningen för all inlärning. Detta skapas genom att:

• Känna trygghet, gemenskap i sig själva såsom i barngruppen.
• Daglig kontakt med alla barn och vuxna.
• Stimulera barnens självständighet, nyfikenhet och tänkande.
• Stimulera barns lärande med hjälp av alla sinnen.
• Motivera och ge möjligheter till att få upptäcka nya saker i sin omgivning.
• Upptäcka och reflektera den matematiken som finns i vardagen.
• Betona tematiserad arbetssätt
Vi värnar även om traditioner så att barnen får insikt i både svenska och andra kulturers olika traditioner såsom högtider, sånger, pyssel, m.m.