Teknik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår målsättning är att barnen ska få prova olika slags teknik t.ex. att gräva i sandlådan, väva, sy, baka med playdohdeg, pärla med pärlplattor, bygga med klossar, spela med datorn eller lär plattan, klippa osv.  Pedagogerna ska finnas tillgängliga att uppmuntra, utmana och handleda barnen i deras tänkande.
Vi fortsätter att jobba med lärplattan eftersom det är ett bra IT redskap både för barnen och för pedagoger. Vi använder också lä plattan för att dokumentera vår verksamhet och synliggöra barnens lärprocesser.


   v        t