Naturvetenskap

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vår målsättning är att göra barnen uppmärksamma på de naturvetenskapliga fenomenen som sker i naturen, som årstidsväxlingar. Det ser vi på ett konkret sett när vi tittar på grödorna i våra odlingslådor, träden på våren och hösten osv.

                   naturvetenskap   natur   natur

      När vi är i skogen tittar vi på olika växter, träd, fåglar och insekter.

                                     natur      natur    natur


Barnen ges även tillfällen att experimentera på olika vis och med olika material. Vatten är något som fascinerar barn och tacksamt att experimentera med.
Vi fortsätter att göra experiment med barnen.

                                                 natur