Hundkojan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

       hundkojan               

Avdelning Hundkojan är en syskonavdelning med barn mellan 2 och 5 år. Antalet barn i gruppen skiftar över året. Just nu är vi 23 barn i gruppen.

Vi som arbetar på Hundkojan är:

Marie Beckman Förskollärare
Tarja Snis tjänstledig from 29/8 Förskollärare
Britt Larsson Barnskötare
   

                                                                   

Vill ni nå oss på mail är vår mailadress:

fsk.edlingev.hundkojan@eskilstuna.se

Telefonnummer  till avdelningen: 070 1672493. Här kan man även lämna talsvar och skicka sms.